فجایع به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
مجنون

سلام گرامی بله متاسفانه اما چه می توان کرد؟ چرا که مفهومی به نام انسانیت، از صفحه روزگار در حال برچیده شدن است. کشورهای صنعتی به داعیه های مختلف همچون دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، انواع جنایات را انجام میدهند و در آخر خود را با توجیه های احمقانه تبرئه می کنند. انگار نه انگار . . .