بوی نابی که تکرارش آرام بخش ست!

 

آدمهای ساده را دوست دارم.

همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند. 

همان ها که برای همه لبخند دارند. 

همان ها که همیشه هستند، برای همه هستند. 

آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعتها تماشا کرد؛ عمرشان کوتاه است.

بس که هر کسی از راه می رسد یا ازشان سوء استفاده می کند یا زمینشان

میزند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد.

آدم های ساده را دوست دارم. 

چون بوی ناب آدم می دهند.
 

/ 1 نظر / 93 بازدید
محمد آبی دل

این پست رو باید طلا گرفت ... منم عاشق ادمای ساده ام ...