او با توست ....

 

 

 

او با توست ،

تو با او نیستی ،

در شکوفا ساختن امید های رو به تکامل ،

تو پای به راه در نِه و هیچ مگوی ،

خود راه بگویدت که چون باید رفت .

/ 1 نظر / 43 بازدید