بهاران

 

زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی بینم

بر این تکرار در تکرار پایانی نمی بینمبه دنبال خودم چون گردبادی خسته می گردم

ولی از خویشتن جز گردی به دامانی نمی بینمچه بر ما رفته است ای عمر ؟ ای یاقوت بی قیمت !

که غیر از مرگ گردنبند ارزانی نمی بینمزمین از دلبران خالی ست یا من چشم و دل سیرم ؟

که می گردم ولی زلف پریشانی نمی بینمخدایا عشق درمانی به غیر از مرگ می خواهد

که من می میرم از این درد و درمانی نمی بینم

فاضل نظری 

/ 2 نظر / 22 بازدید
مجنون

سلام ممنون و متشکر شب را سحر باشد زپی، آخر بهاری می رسد ای منتظر! غمگین مشو، قدری تحمل بیشتر

محمد آبی دل

درود !! زیباست بود ! سپاس ! با یه شاعر آشنا شدم ! فاضل نظری رو نمیشناختم^^