در حسرت قلبهای بزرگ


بخشودن هدیه ای است که درپایان فرایند التیام به آن می رسیم به جایی می رسیم که علاقه مند به دریافت تاوان و غرامت نیستیم. بخشودن نشانه عزت نفس ماست
بخشودن رعایت اینمهم است که دیگر به رنجش و دلخوری نیازی نیست ، یعنی که با مجازات دیگران جراحات خودرا التیام نمی بخشیم . و از همه مهمتر این که باور کنیم بخشودن کاری است که برای خود می کنیم ما
می بخشیم تا از بار عاطفی سنگینی که مدتها بد دوش مان سنگینی کرده است رهایی یابیم .
ببخشیم و جاهلان را فراموش کنیم و لی جهل را به خاطر بسپاریم چنان زندگی کنیم که هیجگاه خود را قربانی ندانیم و رها باشیم و در راه آزادی درونی خویش قلب خود را جز به مهر و عشق و بخشایش نسپاریم.

بخشودن راهی برای نجات از گذشته بد و توجه به زندگی پربارتراست ،
حالا دوست عزیز خودت قضاوت کن ، ببین که ببخشی یا نبخشی.

/ 0 نظر / 3 بازدید