به دنبال خلق و خوی انسانی

 

 

چندی ست به دنبال ردی از عدالت میگردم 

سوئ تفاهم نشود عدل الهی را نمیگویم بل عدل بندگانش را میگویم 

بله به دنبال رفتار ها و خوی انسانی 

هر چه بیشتر میگردم بیشتر به خوی غیر انسانی میرسم 

در بعضی سمت های مدیریتی افرادی چیده شده اند که حداقل مهار را بر

نفس خود ندارند

حریم مال خود با مال مردم را نمیدانند .

اموال مردم را به تاراج می برند و به جهت داشتن احاطه به چم و خم قانون،

در ورای ضوابط خود را پنهان کرده اند 

و چه بسیار مظلومینی که کاملا قانونمندانه مورد ظلم قرار میگیرند و

حقوقشان تضییع میشود 

آه بله متاسفانه کم هم نیست 

امّا تا کی؟

من نوعی اگر با بی عدالتی مواجه شوم 

بحران های داخلی را هم داشته باشم 

با چه انگیزه ای حرکت کنم

انرژی تحلیل میرود 

توقف اجتناب ناپذیر ست وقتی که

انگیزه ها ، پایمال عده ای سود جو میشود .

سودجویانی که مدافع قانونی برای تخلفات اقتصادی و اخلاقی خود دارند.

این درد به کجا بریم؟؟!

بله تنها خدا ما را نگه داشته است ولی همو گفته در مقابل تضییع حقت حرکت کن 

رفتیم ...

به جایی نرسیدیم 

چرا که نا حقی و بی عدالتی قانون را دور میزند !!!!

 آنچه در من نهفته دریاییست

کی توان نهفتنم باشد

با تو زین سهمگین طوفانی

کاش یارای گفتنم باشد         

/ 0 نظر / 24 بازدید