اتحاداجزاءهستی

هنگامی که سیبی را با دندانهای خود له می کنی در قلب

خویش به آن بگو :دانه ها و ذرات تو در کالبد من به زندگی

ادامه خواهند داد. شکوفه هایی که باید از دانه هایی تو

 سر زند ، فردا در قلب من شکوفا می شود .عطر دل انگیز

تو ، توام با نفسهای گرم من به عالم بالا صعود خواهد کرد

، و من و تو در تمام فصلها شاد و خرم خواهیم بود.

جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 4 بازدید