الهه ی خیال

 

همه ما ترقیات دنیا و پیشرفت‌های تمدن را مدیون الهه خیالیم. اگر آنچه را با چشم می‌بینیم بعضی از انسانها پیش از دیدن با چشم در خیالشان نمی‌دیدند اکنون مانند وحشیان در غارها و یا زیر کلبه‌های نئی زندگی می‌کردیم.

آنان که بزرگترین خدمت‌ها را به تمدن بشر کرده‌اند، کسانی هستند که چیزهائی بهتر از آنچه در عصر خودشان وجود داشته است در مخلیه‌شان پرورانده‌اند و سپس به این فکر افتاده‌اند که به این خیال جامه حقیقت بپوشانند.

عالی‌ترین آثار هنری زائیده خیال هنرمندان است. آنان پیوسته چیزی عالی‌تر از موجود را در خیال خود پرورده و شاهکارهایشان را به وجود می‌آورده‌اند. دیدن چیزهای موجود به همان وضعی که هستند کار آسانی است و فقط کار چشم است، ولی دیدن آنها به وضعی عالی‌تر از وضع موجود و دادن شکل حقیقت به آن خیال کار مخیله است.

/ 1 نظر / 12 بازدید
محمد آبی دل

هنر زاییده ی تخیل است ! و غیر از هنر که تاج سر آفرینش است / دوران هیچ سلطنتی پایدار نیست مطلب خیلی عالیی بود ! اسیدی حال کردم