در نظام خلقت هر فردی نقش خود را ایفا میکند.

 

هر کس در این دنیا شخص منحصر به فردی است که خداوند برای او برنامه خاص او را مقرر کرده است . 

 در حقیقت ، قطعه ای است از پازل آفرینش که فقط به شکل و جایگاه خود تعلق دارد و فقط با همان نقش

و اندازه خود می تواند در جایگاه خود قرار گیرد .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید