بوی تند خیانت

 

انقلاب اسلامی که خون بهای هزاران شهید و مجروح و بحران ها و فشارهای اقتصادی-احتماعی که اغلب مردم ،آن را به دوش کشیده اند بدین جهت محفوظ مانده که پشتوانه اعتقادی دارد ولی اگر فرد یا افرادی در هر موقعیتی ،چه مسئول اوقاف شمیرانات(تاریخ نصب سال 88) باشد و یا یک کارمند جزء در ندامتگاه ها و یا امام جماعت مسجد مفتخر ،بخواهند امنیت مردم را به خطر بیندازند و ایجاد تشویش و ناامنی کند خیانتی بارز کرده ،بله متاسفانه عده ای که آلوده هستند به دزدی و تعدی به مال و اموال مردم، در مسند هایی چیده شده اند برای تخریب نظام!!

پس باید مامورین امنیت و اطلاعات کشور به عوض حمایت و پوشش دادن به حرکات غیر انسانی آنها، هوشیار تر عمل کنند چرا که حفظ امنیت داخلی بسته به سلامت در عملکرد آنها ،بله آنها که رفتار های غیر اخلاقی بعضی را میبینند آن بعضی که مال مردم را به چپاول میبرند و به ریش همه میخنند و متاسفانه در میانشان افرادی مثل شمر هم هستند که ملبس به لباس پیامبرند برای ایجاد خدشه به دین !

بله نیرو اجیر میکنند و هزاران کار غیر انسانی و غیر اخلاقی میکنند تا به مقاصد شوم خود برسند که بالاترین هدف آنها نابودی انگیزه های اعتقادی مردم ست و متاسفانه پشت جریانات سیاسی هم خود را پنهان کرده اند که هیچ اعتقادی به آن ندارند چرا که شرط اول اعتقاد ،حفظ حریم های تعریف شده ست!!

 ای کسانی که قانون و اجرای قانون در دست شماست و این قوانین با توجه به قوانین دین مبین اسلام تعریف شده، چه نشستید که  عاملی شدید در دست سودجویان !!

نیروی انتظامی باید امنیت و نظم را در جامعه حاکم کند نه عامل دست سود جویان شود!!

دادگاه ها باید حقوق حق دار را بگیرند نه به بیدادگاه تبدیل شوند!!

 خطر مفسدان داخلی به مراتب بیشتر از اسرائیل ست بله وقتی که من نوعی در کشور خودم از دست غارتگران امنیت نداشته باشم شرایطی به مراتب بدتر از فلسطینی دارم و این غارتگران روی اسرائیل را سفید کرده اند.

/ 0 نظر / 21 بازدید