سود گرفتن از زمان وپند گرفتن از تاریخ

 

سود گرفتن از زمان وپند گرفتن از تاریخ، ملت ها را به مجد وعظمت میرساند، زیرا زمان و تاریخ ثروت های با ارزش برای ملت ها به حساب میآید.
اما دریغ و درد که در دنیای امروز برخی از ملت ها از ثروت های مشروع و هنگفت معنوی شان استفاده شایانی نمیکنند که یکی از جمله این ثروت ها، تاریخ است.
ملتی که قدر زمان وفرصت ها را بداند و به تاریخ خویش به دیده انتباه بنگرد ؛ میتواند گذشته را بخوبی برسی، حال را بدرستی درک و آینده را تا حد ممکن به گونه علمی پیش بینی کند؛ اما ملتی که به درستی از تاریخ خود نیاموخته و از کنار آن به سادگی بگذرد، سزاوار است که با گذشت زمان؛ حوادث تلخ را بارها به تکرار تجربه کرده و دستخوش نا ملایمت های تاریخی گردد.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمدعلی

سلام نظر حقیر این است که تاریخ قرار داده شده برای پند نگرفتن!

محمدعلی

«وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ» سلام بزرگی از شماست در واقع مراد این است که از تاریخ هیچگاه عبرت گرفته نشده (مگر عده ای قلیل)، طوریکه به نظر می آید اصلا وضع تاریخ به همین دلیل است! تکرار تاریخ خود گواه روشنیست