خداوندا

 


خداوندا سرنوشت مرا خیر بنویس

تقدیری مبارک

که آنچه تو زود میخواهی

دیر نخواهم

و آنچه را تو دیر میخواهی

زود نخواهم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید