قلم

 

قلم، زبان عقل و معرفت و احساس انسان‌ها و بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن است. قلم، زبان دوم انسان‌هاست. هویت، چیستی و قلمرو قلم بسیار گسترده‌تر از آن است که در بیان بگنجد. هرگونه رشد و پیشرفت، پیروزی و آرامش و معرفت و شناخت، ریشه در قلم دارد. تمدن‌ها، تجربه‌های تلخ و شیرین و علوم با نوشتن ماندگار می‌شوند و آیندگان مملو از تجربه و پر از راه‌حل‌هایند. هر کس می‌تواند قلمی را بین انگشتانش بفشرد و فرمانش دهد که بنگارد و هر آنچه را از مخیله صاحب انگشت تراوش می‌کند، بنویسد. قلم، تخریب می‌کند. می‌سازد. واقعیت‌ها را آشکار می‌کند. آشکارها را نهان می‌کند. به واقع قلم، معجزه‌ای جاودان است.

« قلم» سه امتیاز دارد که در «بیان» آنها را نمی‌بینیم:

1ـ باقی بودن: سخن فرار می‌کند و نوشته باقی است. امیرمومنان علی(ع) در سخن جالبی می‌فرماید: «دانش را با نوشتن در بند کنید» تا باقی بماند و از کفتان نرود.

2ـ دقیق بودن: بیان و سخن معمولا دقیق نیست. اگر قرار بود کتابی که هزار سال پیش نوشته شده، زبانی به ما می‌رسید و در جایی نوشته نمی‌شد، هیچ گاه به طور دقیق به ما نمی‌رسید و در واقع ما کتاب دیگری را پیش روی خود می‌دیدیم.

3ـ عمیق بودن: مطالب نوشته عمیق و فکر شده است؛ در حالی که به طور معمول سخنان، بدون تامل گفته می‌شود و کم‌محتواست. نویسندگان گاه یک ساعت فکر می‌کنند و یک خط می‌نویسند، ولی در سخن نمی‌توان آن دقت را رعایت کرد.

 

قلم، همان قدر که میتواند آگاهی دهنده و جریان ساز باشد، میتواند راهنمای سقوط و تباهی شود. اما آنچه پالایشگر حقانیت نفس قلم بوده و هست این است که آنچه میماند، حقانیت و راستی است. پلیدی و زشتی، محکوم به نابودی است؛ حتی اگر این پلیدیها زاییده قلم باشد.

روز قلم، بر همه فعالان عرصه قلم مبارک باد.

پروردگار بزرگ به همه ما کمک کند تا شأن قلم را حفظ نماییم.

 

/ 2 نظر / 43 بازدید