انسان بی قرار،جهان بی قرار

 

 

 

ساخت انسان ،بیش تر طلب است و بی قرار 

بافت جهان هم چهار فصل است و بی قرار 

با توجه به این بی قراری و حرکت،کار انسان تنوّع و سرگرمی نیست

که حرکت و بهره برداری است 

با توجّه به این کار،دیگر رنج و درد ،زشت نیست که زیباست و با حرکت

انسان هماهنگ است و تازیانه ی حرکت اوست .

 

 

/ 0 نظر / 59 بازدید