بخشش

 

گناه یعنی نقصان و محو کردن گناه یعنی رسانیدن کسی از مرحله نقصان به کمال.

 

اگر کسی را که خطایی از او سرزده خواستید ببخشید، یک راه آن است که به او بگویید :تو را بخشیدم و او را رها کنید،یک راه دیگر آن است که ،آن نقصانی که در اوست که به سبب آن نقصان این بی ادبی وظلم در او حادث شده است را ،از او بگیرید وتبدیل به کمال کنیدواین بهترین راه بخشش است.

پس کامل کننده باشیم ونه خنثی و بی تاثیر! 

/ 0 نظر / 38 بازدید