یکی قطره باران

 

  یکی قطره باران زابری چکید                

 خجـل شد چـو پـهنای دریا بـدید

     که جایی که دریاست من کیستم 

                گر او هست حقا که من نیستم

                        چو خود را بچـشم حقـارت بـدید 

                           صدف در کنارش بجان پرورید

                       سـپهـرش  بـجایـی رسانـیـد کار    

            که شد نامور لوء لوء شاهوار

    بـلندی از آن یافت کو پست شد   

در نـیستی کوفـت تا هسـت شـد         

سعدی       

/ 1 نظر / 6 بازدید
مجنون

سلام علیکم همچون همیشه، مطالبی پربار ازشما و چه زیبا سروده شاعر عرب: تواضع تکن کالنجم راح لناظر علی صفحات الماء و هو رفیع و لا تک کالدخان یعلو بنفسه علی طبقات الجو و هو وضی تواضع کن تا همچون ستاره در چشم بیننده بر صفحه آب باشی ولی بلند جایگاه. و همچون دود مباش که خود را به بالا می کشد ولی پست و پایین است. بسیار متشکر