قطعه ای از اشعار الکساندر پوپ

 


    All nature is but art, unknown to thee;

All chance, direction, which thou canst not see;

All discord, harmony not understood;

All partial evil, universal good 

طبیعت  سراسر هنرو زیبایی ست که تو آن را نمیشناسی .

بخت و اتفاق همه تنظیم و هدایت است که تو نمیبینی .

هرآنچه پریشانی و بی نظمی است جمله پیوند و هم آهنگی است

که هنوز شناخته نشده است.

و هرآنچه در نظام جزء،شر و فساد مینماید ،همه در نظام کل خیر محض است.

/ 2 نظر / 49 بازدید
محمد آبی دل

خیلی قشنگ بود ... و خوشحالم با یه شاعر جدید آشنا شدم ... [گل]

موسی

Its very good. thanx alot