سخنی از علامه

 

 

 

یـاد دارى کـه وقــت آمـدنـت

هـمه خـندان بُدَند و تو گریان

آن‏چنان زى که وقت رفتن تو

همه گریان شوند و تو خندان

ما مى خواهیم برادر را اذیّت کنیم، خواهر را اذیّت کنیم، مادر را اذیّت کنیم، با

این راحتى هم جان بدهیم؛ یعنى از پشت بام بیفتیم و جایى از بدنمان هم

نشکند! مگر میشود با این رفتارها بروى در دامن خاتم انبیا؟ مُحال است، امکان

ندارد.
 

/ 0 نظر / 3 بازدید