نوبل فیزیولوژی یا پزشکی 2009


یکی از جوایز شش گانه نوبل، به تحقیقات برتر در زمینه فیزیولوژی یا پزشکی اهدا می شود. برندگان جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی 2009، سه آمریکایی به نام های الیزابت بلکبورن، کارول گرایدر و جک سوزتاک بوده اند که به این سوال پاسخ داده اند: "چگونه یک کروموزوم در طول تقسیم سلول به طور کامل همانند سازی می شود و از تخریب آن طی این همانند سازی محافظت می شود."کروموزوم در حقیقت شکل بسته بندی شده مولکول رشته ای DNA است که ژن های ما بر روی آن قرار دارد و تلومر ها مانند سرپوش کروموزوم ها هستند. الیزابت بلکبورن و جک سوزتاک توالی خاصی را در تلومرها شناسای کرده اند که کروموزوم ها را از تخریب محافظت می کند. الیزابت بلکبورن و کارول گرایدر نیز آنزیم تلومراز را شناسایی کرده اند، آنزیمی که DNA تلومری را می سازد. مجموعه این تلاش ها نشان می دهد که چگونه انتهای کروموزوم ها توسط تلومرهایی که توسط تلومراز ایجاد می شود، محافظت می گردد.

زمانی که تلومر کوتاه شود، سلول ها پیر محسوب می شوند. بر عکس، اگر فعالیت تلومراز در سلول بالا باشد، اندازه تلومر ثابت مانده و پیری سلول با تاخیر صورت می گیرد. نتایج به دست آمده از تحقیقات این سه برنده جایزه نوبل امسال، می تواند باعث یافتن روش های درمانی جدیدی برای بیماری های متعددی از جمله سرطان باشد.منبع: سایت جایزه نوبل

/ 0 نظر / 4 بازدید