آغاز و انجام

 

مرگ به سالخوردگان نزدیک است

همچنان به
شیرخواران.

مرگ همچون زندگی است.

اگر بخواهید اخلاص بورزید،

اخلاصتان زیبا باشد

وگرنه ، خاموش بمانید!

زیرا در جوار ما مردی می میرد.

چه کسی می داند؟

شاید جنازه ی بر دوش مردم،

جشن فرشتگان باشد.!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید