ترس از تنهایی

 

 

چرا از تنهایى ملولى؟ چرا از تنهایى بدت مىآید؟ اگر نفست قوى شد، از تنهایى ملول نخواهى بود. نفس قوى از تنهایى استقبال می کند و با تنهایى راحت است و انس می گیرد. دانشمندى مشغول مطالعه بود، شخصى وارد شد و گفت: حضرت استاد تنها هستند. گفت: حالا که تو آمدى تنها شدم! یعنى تا تو نبودى، من تنها نبودم، با افکار خودم مشغول بودم، ولى الآن تنها شدم.

دلا خو کن به تنهایى که از تنها بلا خیزد......... سـعادت آن کسى دارد که از تنها بپرهیزد

چه کنیم که از تنهایى ناراحت نشویم؟ فقط یک راه دارد. آن این است که در باطن انسان به جاى ملکات رذیله، صفات خوب مستقر شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید