محدود می شوم

 

 

به اندازه خانه چهل متری ام محدود می شوم  

به اندازه قیمت نان محدود می شوم

به اندازه نرسیدن آفتاب به شمعدانیهایم محدود می شوم  

به اندازه کارت هوشمند بنزینم محدود می شوم

به انداره ریشه تمام خاطرات در جانم محدود می شوم  

به نداشتن پدر محدود می شوم

به زوج و فرد بودن روزهای هفته محدود می شوم  

به نبودن خودم محدود می شوم

دلتنگ فریادم و به سکوت محدود می شوم

تعبیری زیبا از خانم سوسن پرور

گروه نمایشی ستاک

/ 1 نظر / 48 بازدید
دیوانه

فوق العاده است اوباتوست من دعا میکنم همیشه همراهت باشد