راز

همه ما قدرتی بی‌انتها داریم و به وسیله آن کار می‌کنیم. همه ما

خودمان را بر‌اساس قوانینی یکسان راهنمایی می‌کنیم. قوانین طبیعی

کائنات آن‌قدر دقیق هستند که حتی در ساختن سفینه‌های فضایی

هیچ مشکلی نداریم. افراد را به کره ماه می‌فرستیم و می‌توانیم با

دقتی به اندازه کسری از ثانیه زمان فرود آمدن آن‌را تعیین کنیم.

هر جا که هستید- هند، استرالیا، نیوزلند، اسکاتلند، لندن، تورنتو،

مونترال یا نیویورک- همگی با یک قدرت کار می‌کنید. تنها یک قانون وجود

دارد که همان جاذبه است!

راز همان قانون جذب است!

هر چیزی که وارد زندگی شما می‌شود، در واقع توسط شما جذب شده

است. این فرآیند جذب، توسط تصاویری صورت می‌گیرد که در ذهنتان

دارید. پس این جاذبه همان فکرتان است. هر‌اتفاقی را که در ذهنتان

می‌افتد، جذب می‌کنید.

”هر فکری که به ذهنتان خطور می‌کند، یک چیز واقعی است. به عبارتی

یک قدرت است.“

/ 0 نظر / 8 بازدید