مادر

مادر عزیز خاک پایت را تویتای چشمانم کنم.

در این سرای خاکی ملکوتیانی از جنس آسمان ؛ کنار من و تو ؛

بی تکلف و بی پیرایه ؛ مستانه مستوری گزیده‌اند که برای همه بی قراران

قرارگاه و برای آشفتگان و بیچارگان مأمن و پناهند ...

سنگ صبور هر آنچه غم و اندوه و درد است ... از هر نوع جنسی که باشد ...

حال برخاسته به مراکز نگهداری سالمندان برویم و دست مادرانی را که بوسیله

ی عزیزانشان به  فراموشی سپرده شده اند ببوسیم و آنها را زنده کنیم با

گرامی محبت و خود اغنا شویم از حس نوعدوستی!!

/ 1 نظر / 21 بازدید
alijoojoo

سنگ صبور هر آنچه غم و اندوه و درد است ... از هر نوع جنسی که باشد ... بسیار زیبا ، ممنون از مطالب خوبتون .