ملاک جامعه آگاه، مطالبات آن جامعه است.

 

انسان را به این جهان آورده اند برای رسیدن به کمال انسانی، و کمال انسان ، با دو چیز برای انسان حاصل می شود: معرفت و عبادت

باید نیازهای انسان در این جهان تأمین شود تا بتواند به معرفت خدا و عبادت خدا بپردازد. و از این جهت گفته اند، فقر نزدیک به کفر است.

"روزی و هزینه و مایحتاج زندگی محرومان، در اموال اغنیا و توانگران است، که به آنان نرسانده اند، و در نتیجه این ظلم و غصب، انسانهای بسیاری محروم گشته اند."(1)

بنابراین

، در گام نخستین باید مانع بزرگ رشد و کمال انسان محرومیت، کمبود و نیازمندیرا از سر راه انسان ها برداشت، بعد به کارهای دیگر پرداخت؛ زیرا هیچ کاری و اقدامی مقدم بر این اقدام نیست. و خدای متعال هم می فرماید، پیامبران را برای همین کار فرستادیم.

(1)رسول اکرم

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
محمد آبی دل

سلام [گل] خوشحالم بازم دارید به روز میکنید ... با عکسش بیشتر اتباط برقرار کردم ... و در موردش فقط میتونم بگم ... زمستون سرده ...