عشق و ارادت در نقطه ی کمال

 

با نزدیک شدن دگرگونی طبیعت و در گیر شدن با پاره ای ظواهر دست و پا

گیرچه مناسب ست که تاملی در سخن بزرگان کنیم باشد که ما هم حالی به

حالی شویم و چه خوش باشد که خوش به حالی بشویم.

             

              ویلیام شکسپیر:


             اگر از غوغای عالم و اشتغالات باطل دنیوی دمی آسوده شویم

             درختان را به هزار زبان سخنگو می‌یابیم

              و از جوبیارها کتاب می‌خوانیم

              و از سنگ موعظه می‌شنویم

              و نشان خیر و خوبی را در هر چیز مشاهده می‌کنیم

              

             و حال سعدی شیرین سخن:

             برگ درختان سبز در نظر هوشیار     

             هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار

             انتهای کلام،سلام بر ستایشگران زیبایی

/ 0 نظر / 68 بازدید