هنگامی که شادی من متولد شد

 

هنگامی که شادی من متولد شد او را بغل گرفتم و روی بام خانه ام

بردم و فریاد زدم که:

ای همسایگان و ای آشنایان من ! بیایید و بنگرید زیرا شادی من متولد

 شده است ! بیایید و شادی من مرا ببینید که چگونه در برابر خورشید

می خندد؟ اما بر تعجبم افزوده شد زیرا هیچکسی از همسایگانم برای

دیدن شادی من حاضر نشد !

هفت ماه بر روی بام خانه ام ماندم و از بام تا شام حضور شادی خود را

به اطلاع همگان می رسانم اما کسی به صدایم گوش فرا نداد .لذا من

و شادی ام تنها ماندیم و کسی به ما توجه نکرد.

هنوز یک سال نگذشت که ناگهان شادی من از زندگی خود بیزار گشت

و رنگ پریده و بیمار شد و جز قلب من هیچ قلبی به عشق او نطپید و

هیچ لبی به عشق او نطپید و هیچ لبی جز لبهای من لب او را نبوسید.

آنگاه شادی من در تنهایی خود جان سپرد و از این به بعد هرگاه اندوهم

را به یاد می آورم شادی را نیز به یاد می آورم.

یاد و خاطره چیست؟

جز برگ پاییزی است که اندکی در باد می جنبد و به خود میپیچد و سپس

برای زمان طولانی با خاک کفن می شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید