اهداف بنیادین

 

هر جامعه ای اهدافی دارد که بسته به اولویت به لحاظ اهمیت تقسیم بندی میشود و از آنجا که جامعه ی ما اسلامی ست پس اهداف بنیادین هم با دینمان گره خورده ست که  البته بسیار قابل تامل هم هست ،اساسی  ترین این اهداف در رتبه ی اول محوریت یگانه هستی بخش یکتا و پس از آن قسط محوری ست.


اگر ما اهل دین هستیم نمیتوانیم صرفاً در مورد امور عبادی تاکید کنیم لیکن از کنار ظلم های اجتماعی و عملکرد های طاغوتان اقتصادی و تبعیض و محرومیت های تربیتی ،فرهنگی و فشار های خرد کننده برروی قشر ضعیف و آبروداران گمنام به سادگی بگذریم و سقوط های انسانی و اخلاقی ناشی از این اختلاف های اقتصادی را نظاره گر باشیم.پس عدالت اجتماعی از جامعه ی اسلامی جداناپذیرست اگر میگوییم امر به معروف و نهی از منکر که دیگر بویی از ان به مشام نمیرسد صرفاًاین منکر ها و معروف ها به مسائل عبادی و..برنگردد بلکه  در مسائل معیشتی و اقتصاد حاکم بر جامعه همانی  که انسانی و اخلاقی ست را تشویق و ارج نهیم و همانی که ناپسند و غیر انسانی ست نهی کنیم و نهایت طرد.بله هم نماز ،هم عدالت .

 

 

مبارزه با تمایز و اسراف و حاکم شدن عدالت اجتماعی و دوری از فقر و جهل و پاسداری ارز ارزش های فکری ،فرهنگی و اعتقادی میتواند برای نسل های آینده کارگشا باشد.

بله پس از خود شروع کنیم سپس جامعه ی خانواده و همینطور ...............  

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
آذین پارسا

درودبرعزیزدلم... خواندمت عزیزکرده ی من... تحیلیل خوبی بود... ممنون... انشالله که همه ازخودشروع کنیم... پویاوفعال... به امیدرویشی سبزتر سپیدترین گلهای دنیاآذین قلب مهربانت عزیزم... [گل][گل][گل]