خیانت به دین و نظام با حربه ای کثیف

 

 

 

 بله خیانت ،خیانت که همیشه علنی و محرز نیست آن خیانتی که علنی ست بسیار قابل قبول تر ست تا اینکه فردی در لباس دوست پیش آمده و در زیر چتر شما خنجر به پهلوی شما وارد میکند!!

 

اخیراً عده ای سود جو و فاسد برای رسیدن به مقاصد شوم خود از جمله مفسده های اقتصادی و اخلاقی خود هر تخلفی را زیر چتر قانون!! انجام داده و وقتی فرد مورد تعدی پیگیر میشود که احقاق حق کند انگ جناحی به او میزنند ،و خود را مدافع رهبر هم تعریف کرده و با سوء بهره از این مورد دست به هر خیانت و رذالتی میزنند و متاسفانه تمامی مراجع قضا و غیر هم ،در مقابل هر کار کثیفی سکوت اختیار میکنند!!

 

البته متاسفانه هزاران نفری که در ظهر عاشورا باامام حسین و یارانش چنان وحشیانه درگیر شدند افرادی بودن که امام حسین (ع) را خاطی میخوانند!؟

پس توجه داشته باشید در هر مسندی هستید کورکورانه ومصلحت اندیشانه حرکت نکنید چرا که تضییع حق مظلوم و حمایت از ظالم همچون مال یتیم حرام ست ،کبک که نیستید!!

فردی که ملبس ست باید پایبند اصول اخلاقی باشد نه اینکه هر تعدی بکند و مال مردم را تباه کند حریم ها را بشکند و چهره ی دین را خدشه دار کند نهایت یک انگ سیاسی به مظلومین بزند که که حتی .... هم سکوت کند!!!

 

طلبه واقعی درس میخواند که دین بیاورد نه اینکه  زبانش زبان  مکری شود که دین را خدشه دار کند!؟این دست روحانی نماها  منافقانی هستند که نان را به نرخ روز میخورندو چون طالب دین نبوده و نیستند ،حتی با بی شرمی دین را برای آن هدف شوم میخواهند گرنه از عمل خبری نیست!

چطور فردی که از هر خلافی فروگذار نیست بدون هر مانعی تخریب میکند و پشت جنبش سبز علوی پنهان میشود ؟

چشمها را بگشاییم امام علی (ع) اسطوره ی تقوی و عدالت بود،در سطح کمترین های جامعه اش زندگی میکرد و در حفظ حریم حلال و حرام بسیار دقیق بود او حتی با قاتل خود با جوانمردی برخورد کرد حال میبینیم که دو روحانی نما با لباس دین هر فسق و فجوری میکنند و با سوء بهره از بازی های کثیف سیاسی به حریم ها تعدی میکنند ومتاسفانه هیچ مرجع قانونی در این جامعه جلودار این اراذل نیست به راستی چرا؟

چهره ایی این چنین به عمر سعد ها چقدر شباهت دارند؟

گویی عمر سعد ها همیشه زنده اند!!

/ 1 نظر / 43 بازدید
کامران

انتقاد به عمامه ای ها http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7479