انسان و کمال او

 

 

انسان کامل به سبب بخشش صورت الهی به او،

همانند روح برای عالم است؛

یعنی همان‌طور که بدن در سیطره روح قرار دارد،

عالم نیز در سیطره و تدبیر انسان کامل به شمار می‌رود.

این قدرت تسخیر به جهت این است که او جمیع حقایق و اسماء الهیه را در خود دارد ./ 0 نظر / 68 بازدید