امان از دروغ های شیرین

 

 

 در روزگاران قدیم، زائران تهرانی که برای زیارت شاه عبدالعظیم راهی شهر "ری" می شدند، معمولا شب را در آنجا توقف نمی کردند و به تهران بازمی گشتند. احیانا اگرکسی از زائرین خویشاوندی ساکن شهر ری داشت، که از او مکررا می خواست، شب را در آنجا بماند، چون ناگزیر از بازگشت بود، تعارف را تعارفی صادقانه نمی دانست. به مرور زمان تعارفاتی که مشخص است؛ تعارف شونده آن را نمی پذیرد، "تعارفات شاه عبدالعظیمی" نام گرفت2- "صدق در لغت، راست گفتن و راست کردن وعده باشد و در این موضع مراد راستی است هم در گفتن و هم در " نیت "..." (اوصاف الاشراف - خواجه نصیرالدین توسی)

غیر از تعارفات شاه عبدالظیمی در لغت نامه دهخدا به مثل "تعارف آب حمامی" روبرو می شویم که " دعوت کردن کسی به چیز بی ارزش چون خزینه حمام" و مثل " تعارف آمد و نیامد دارد" و"تعارف کم کن و بر مبلغ افزا" حکایت از آن دارد که نگرش عمومی که خود را در مثل ها نمایان می کند نگرشی منفی است و این سنت رایج در روابط ما ایرانیان، هیچگاه مورد قبول مان نبوده است.

 
3- " ذهن به چیزی می اندیشد، قلب به چیزی دیگر، زبان چیز دیگری می گوید و رفتار چیزی دیگر است و با این همه این به معنای آن نیست که ایرانیان دروغ بگویند!" (مجله نیویورک تایمز ششم آگوست سال 2006)

مقاله ای به نام "هنر مخفی کردن آنچه می خواهید بگوئید" در نیویرک تایمز به بررسی تعارف و نقش آن در فرهنگ کشورمان می پردازد.این مقوله به نقل از دکتر هادیان (استاد دانشگاه تهران) ایراد عمده تعارف را این می داند که: " باید حدس بزنی که آیا مردم احساس واقعی شان را بیان کرده اند یا خیر..." در واقع در جدال دوگانه ی "صداقت" و " تزویر" است که ما مخاطب تعارف می شویم. زبان فارسی در بین سایر زبان ها، زبانی شاعرانه و چند معنا است، ما برای استدلال از امثال وحکم ، حکایات و احادیث زیادی در سخنانمان استفاده می کنیم ومعمولا برای بیان دیدگاه مان از روشی غیر مستقیم بهره می بریم. این پنهان کاری در واقع ریشه در زبان رایج دارد و آن را نمی توان جدا از تاریخ این سرزمین تحلیل کرد. حمله اعراب و مغول ها، رفتار ملل استعمارگر(خصوصا انگلیس)، پنهان کاری را به آموخته است. ما ناخودآگاه سعی می کنیم در پناه نماد و استعاره سخن گوئیم. یک تحلیل گر علوم اجتماعی می گوید: " هنگامی که می گوئید بله قاعدتا مقصودتان بله است، اما در ایران، بله می تواند بله، شاید و حتا خیر باشد!"

4- تعارف همچون گرگ و میش آسمان می تواند نشانه ای از آغاز شامگاه باشد یا جلوه ای از آغاز صبح! اگر برخی از تعارفات برخاسته از رفتار ناصادقانه و ریاکارانه اند، برخی دیگر برآمده از احترام و سخاوتمندی بزرگوارانه است. یک محقق آمریکایی در مقاله ای به نام "هنر تعارف کردن"، تعارف ایرانیان را، بازی زیبایی شناسانه ای می داند که مانند یک رقص مودبانه در زبان است و هم میزبان آن را پذیرفته و هم میهمان، "اگر چه برخی آن را وقت تلف کردن بدانند" تعارف گاهی اوقات به کرات تکرار می شود و اگرهمراه با صداقت در کلام ، رفتار و احساس مشترک باشد، جلوه ای از اشتراک میان میزبان و میهمان ایجاد می کند. نوعی خویشتن داری برای نمایش دادن محبت به دیگران. مشکل اصلی تعارف در خود پدیده نیست بلکه در وضعیت آن است. مشکل از جایی آغاز می شود که مخاطب تعارف متوجه معنای حقیقی آن نشود. مشکل این است که مخاطب تعارف نمی داند آیا " تعارف نکنید " یا " بدون تعارف می گویم" شکل های تازه ای تعارفات ناصادقانه اند یا خیر؟ اولین قدم برای رفع هر معضلی درک شناخت آن و معضلاتی است که پدید می آورد. تا زمانی که بیماری تشخیص داده نشود، نوشتن نسخه ی صحیح کاری خطرناک و ناممکن است! اما دوستان! ما همه با زیر و بم های این بیماری آشنا هستیم.

5- " افلاطون دوست من است، ارسطو دوست من است، اما حقیقت بهترین دوست من است." (آیزاک نیوتون)

فارغ از نیازهای اولیه یکی از مهمترین نیازهای ما درک حقیقتی است که در هستی نهفته و همه ی ما قسمتی از آن را در خود نهفته داریم. تزویر در حکم پوششی است بر حقیقت درون. وقتی بیماری را تشخیص دادیم نسخه ی علاج آن مهم است، "صداقت" راه ساده ی تشخیص تعارفات سالم از ریاکارانه است، ما به صداقت نیز به اندازه نان شب احتیاج داریم! صداقتی که تزویر و ریاکاری تعارفات روزمره، آن را کم و کمرنگ می کند. چند سال پیش، در محفلی سخن از تعارف بود. من سخن دوستی از آن جمع را در حکم پایانی بر این نوشته می دانم : "متاسفانه جامعه ی ما دروغ شیرین را بیشتر از حقیقت تلخ دوست دارد."

به نقل از یکی بود یکی نبود. 

/ 1 نظر / 6 بازدید
سپيدار

هم اين مطلب و هم مطالب ديگر و خصوصا تصاوير زيبا و دلنشين بود موفق باشيد . ارادتمند